POMOC ONLINE


Przepraszamy, nie jesteśmy obecnie online, zostaw wiadomość, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy

POMOC ONLINE
Polityka prywatości

Polityka prywatości

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników Witryny znajdującej się pod adresem elektronicznym: www.sklep.lorento.eu
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest LORENTO Sp. z o.o. ul. Józefowska 19 93-338 Łódź, NIP 729-270-75-13, REGON 361138517, Nr. KRS 0000546977 (Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi), zwana dalej również Sprzedającym.
3. Sprzedający przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Witryny (w szczególności umożliwienia dokonywania zakupów w Witrynie, tj. zawieraniu i realizacji umowy) a także w celach marketingowych. 
4. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
5. Klientowi Witryny przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich uzupełniania, poprawiania, przenoszenia czy usunięcia (tj. prawo do bycia zapomnianym). Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy pod adres info@lorento.eu
6. W przypadku klientów zarejestrowanych w witrynie www.sklep.zaps.com.pl po zalogowaniu na konto, w zakładce „Moje dane osobowe” klient może pobrać plik w formacie csv bądź pdf, w którym znajdują się informacje na temat posiadanych przez Administratora danych zalogowanego Klienta. 
7. W przypadku, gdy dane Klientów są niezbędne w celu realizacji ich roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klientów. 
8. Dane osobowe Klientów takie jak:
- imię i nazwisko, 
- adres dostawy,
- telefon kontaktowy,
- adres poczty elektronicznej,
Mogą zostać udostępnione osobom trzecim, takim jak firmy przewozowe oraz serwisom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
9. Podanie powyższych danych osobowych Klientów jest dobrowolne i wymaga zgody Klientów, ale jest konieczne do zawarcia umowy (zakupu w Witrynie i jego realizacji). Niepodanie powyższych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 
10. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego mają dostęp upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedającego oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Witryny.
11. W trosce o świadczenie usług najwyższej jakości naszym Klientom i osobom przeglądającym nasz sklep korzystamy z tzw. plików "cookies". Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
12. Zapewniamy, że korzystanie z ciasteczek nie jest związane z gromadzeniem osobistych lub prywatnych danych i jest wolne od wirusów. Służą one jedynie celom administracji Witryną, dostarczania treści zgodnych z zainteresowaniami użytkowników i optymalizacji Witryny, a w szczególności:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
-utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
13. Sprzedający informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
14. Pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedającego, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.
15. Dane osobowe podane przez Klientów podczas rejestracji i składania zamówień oraz dane pochodzące z plików Cookies mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz agencjom marketingowym, m.in. celem profilowania oferty dla Klienta oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) bądź telefoniczną (SMS z informacją handlową). Na profilowanie oferty oraz przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną (na adres e-mail) oraz telefoniczną (wiadomość SMS), klient musi wyrazić zgodę.
16. Klient podczas składania zamówienia oraz dokonywania zakupów w witrynie może wyrazić zgodę na przetwarzania jego danych osobowych mających na celu profilowanie oferty. Klient może również w każdej chwili ww. zgodę odwołać, poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego, pod adresem: info@lorento.eu
17. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na profilowanie, a wyrazi zgodę na otrzymywanie newslettera drogą mailową (na e-mail) oraz telefoniczną (poprzez SMS) będzie otrzymywał wiadomości ogólne, niedostosowane do jego profilu, potrzeb, zainteresowań. 
18. Dane osobowe używane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres 5 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 
19. Sklep internetowy www.sklep.lorento.eu dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed utratą, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym i działaniami osób trzecich. Sprzedający stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych. Sklep posiada certyfikat SSL (Secure Socket Layer v3). Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera. Wydawcą certyfikatu dla LORENTO Sp. z o.o.jest HOME.PL

20. W sklepie internetowym www.sklep.lorento.eu umieszczone są formularze kontaktowe umożliwiające wysłanie wiadomości do firmy Lorento Sp. z o.o. Podanie danych osobowych w formularzach kontaktowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do poprawnego wysłania wiadomości. Dostęp do ww. danych osobowych wysłanych poprzez formularze kontaktowe będą mieć jedynie uprawnione osoby z biura obsługi klienta sklepi internetowego oraz pracownicy działu handlowego (w przypadku formularza kontaktowego zawartego w zakładce „Współpraca”). 

21. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach Administrator danych powiadomi Klientów.
22. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

23. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres info@lorento.eu